top of page

Innerlijke leiding - Deel 1

Boodschap van Corey Van Loon: INNERLIJKE LEIDING

Wij hebben de neiging om het verstand de leiding te laten nemen.

Het probleem is namelijk ,dat als je de innerlijke leiding van je intuïtie volgt, er dingen kunnen gebeuren, die jouw verstand zich niet op die manier had voorgesteld.

Deze verstandelijke waarnemer zegt: “Dit is de manier waarop het moet werken dus als het zo niet werkt, dan moet het verkeerd zijn.”

Dan stop je met het volgen van het intuïtieve gevoel, omdat je bang bent dat je het verkeerd doet en niets zult bereiken.

Misleidend

Zoals je ziet, kan het verstand dus misleidend zijn.

Het grote gevaar is, verstrikt te raken in wat het verstand als ‘juist’ en ‘onjuist’ beoordeelt. Wanneer je een ingeving krijgt en jij je innerlijke stem hoort, dan heeft het verstand onmiddellijk zijn oordeel klaar: “Ah! Dit is jouw intuïtie helemaal niet!”

Het verstand is geneigd om hetgeen de intuïtie jou ingeeft, te niet te doen, want het verstand heeft een analyserend vermogen.

Het verstand geeft op grond van zijn analyse, een oordeel en hij is het die zegt: ”Luister niet naar die domme kleine stem. Wees verstandig.”

Het verstand wil altijd de contrôle behouden. ”Laat me het op mijn manier doen”, zegt het. Wees niet verbaasd als dit dan ook zo gebeurt.

Het verstand

Hoe kun je in dit verband het verstand het beste omschrijven?

Het verstand is verbonden met dingen, die je in het verleden hebt gehoord, met wat je ouders en je onderwijzers je hebben geleerd en wat je in boeken hebt gelezen.

Het verstand is ook nauw verbonden met de algemeen heersende ideeën.

Heersende ideeën zijn gedachten, die het geloof vormen van een groep mensen, die zich door bijvoorbeeld een zekere religie, of nationaliteit onderscheiden.

Dit geloof is in jouw verstand ingeprent.

Het behelst ideeën over wat goed en slecht is.

Het verstand is dat deel, dat altijd wikt en weegt, altijd twijfelt en dat altijd jouw intuïtie en jouw gevoelens ter discussie stelt.

Het is het geluid van de vele stemmen, een samenstelling van vele invloeden; maar het is niet noodzakelijk de stem van jezelf, van je eigen geluid.

Het verstand is de onechte meester, die jou voortdurend van het pad naar geestelijk bewustzijn af tracht te brengen.

Het bevat al die ideeën, waarom je allerlei dingen niet kunt doen.

Van essentieel belang

Toch is het verstand voor de mens van essentieel belang, omdat het op een duidelijke manier kan waarnemen en oordelen.

Het verstand werkt op dezelfde manier als een computer die geprogrammeerd is, met alles wat je ooit hebt gelezen gehoord en ervaren.

Het verstand is iets dat onderwezen kan worden.

De maatschappij heeft een onuitwisbare stempel op je verstand gedrukt.

De twijfels angsten en ideeën van alle mensen ,die je ooit hebt ontmoet, worden in je verstand opgeslagen en opgeroepen.

Je zult net zo lang onder de invloed van je verstand staan, tot jij je bewust wordt van het feit dat datgene wat anderen jou hebben geleerd, niet noodzakelijk juist hoeft te zijn.

De meester van jouw bestemming

Als jij je bewust wordt van het feit dat je verstand de bron vormt van jouw twijfel, als een mechanisme, dat jou onder contrôle van de heersende ideeën houdt, dan kun je de pogingen van het verstand om jou af te leiden, negeren.

Dan zal het verstand zich op een nieuwe en schitterende manier openbaren.

Het wordt een werktuig waar je de contrôle over hebt, in plaats van dat het jou

controleert en beperkt.

Als je eenmaal dit punt heb bereikt, dan zul je een gelukkig en verlicht wezen zijn.

Je zult volledig je leven uiten en de meester jouw bestemming zijn!

Licht en Liefde,

Corey

(Boeiende materie nietwaar? Het vervolg van dit artikel komt volgende maand)


Innerlijke leiding is altijd aanwezig!

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page