top of page

To be or not to be

Maskers

Wat mij al jarenlang geboeid heeft, is de neiging van de mens, om met verschillende maskers op, door het leven te gaan.

We hebben een masker voor verschillende gelegenheden; we doen mee aan de maskerade van het volksbewustzijn.

Door onze verschillende maskers op te zetten, denken we, dat we daarmee de mensen in onze omgeving kunnen beïnvloeden.

Doorzichtig

We nemen ons zelf behoorlijk in de maling als we denken, dat niemand achter ons masker kan kijken.

Wat we niet begrijpen, is dat ons masker gemaakt is van doorzichtig materiaal en dat we ons niet echt kunnen verschuilen achter het masker.

Phoney

We lopen door het leven, hopende dat niemand ontdekt wie we echt zijn.

In het Engels wordt zo iemand een “phoney” genoemd. Een phoney kan worden vertaald als een “bedrieger”; iemand die zich anders voordoet, dan wie hij echt is.

Van jongs af aan, zijn we getraind om ons aan te passen; om ons te gedragen volgens de normen van onze omgeving.

We moesten onze tranen in bedwang houden en “niet zo kinderachtig doen”, of, als die vervelende tante je aan haar boezem drukte, moest je net doen alsof je dit leuk vond.

Velen van ons hebben dit kinderlijk gedrag voortgezet als volwassene.

“Als ik eerlijk tegen mijn baas ben, verlies ik mijn baan, dus doe ik maar net, alsof ik het met hem eens ben”, denken we.

“Een Oscar”!

Ons gedrag verdient een filmprijs: “Een Oscar”!

Maar de waarheid is, dat we geen acteurs zijn en de rol, die we spelen, is gebaseerd op een script, vanuit het volksbewustzijn.

Dit gedrag berust niet op de waarheid, maar hoofdzakelijk op angst en oordeel.

De ware acteur kent het verschil tussen het acteren en de realiteit.

De ware acteur weet, hoe hij in een oogwenk kan huilen of lachen; het behoort bij de vaardigheden van het acteren.

We vinden dit “maskeradegedrag” terug in de politiek, bij Spirituele leraren, bij Goeroes, bij Geestelijke leiders, en bij verkopers in het algemeen.

Het is die Geestelijke leider, die op zondag zijn best doet om ons te imponeren, maar de rest van de week onuitstaanbaar is en ruzie maakt met zijn vrouw en kinderen.

Het is die politicus, die valse beloftes maakt, zodat hij gekozen wordt.

Er zijn ontelbare voorbeelden, van hoe die gemaskerde mensen doen alsof zij het beste in petto voor ons hebben, maar achter hun masker lachen, als wij gehoor geven aan hun valse beloftes.

Moed

Het vereist veel moed, om zonder masker door het leven te gaan.

“Wat zullen zij over me denken?” “Zullen ze me wel aardig vinden?

De angst dat we niet worden geaccepteerd, is de primaire reden om ons masker op te zetten.

We doen dit, in de hoop, dat we dan wel een stempel van goedkeuring krijgen van de buitenwereld.

Totdat we anders gaan denken en doen, blijven we in de waan, dat de goedkeuring over ons, moet komen van een mens.

Daarom zullen we in het gelid van het volksbewustzijn blijven lopen.

Totdat we inzien, dat de enige goedkeuring die we nodig hebben, reeds aan ons gegeven werd bij onze geboorte, blijven we in de kerker zitten van onze angst en oordeel, om niet te worden geaccepteerd.

Uniek

Laten we ons realiseren, dat wij uniek zijn en dat we op aarde zijn gekomen, om met trots ons zelf te zijn en laten we weten dat niemand er op uit is, om ons pijn te doen.

Pas dan, kunnen we Liefde in die ander erkennen en ons bevrijden van onze angst en oordeel.

Er is dan geen reden meer om een masker te dragen.

We zullen dan ook niet meer geconfronteerd worden, met de gemaskerde menigte.

Wij zullen alleen diegenen ontmoeten, die op ons niveau van Liefde fungeren; volgens de Wet van Aantrekking.

Wanneer we bereid zijn, om ons masker af te zetten, dan moeten we alert zijn, om niet in de verleiding te komen, om dit te vervangen door een ander masker.

Geen jonge wijn in oude zakken

Het is daarom vereist dat we onze oude ideeën los laten, zodat nieuwe ideeën er voor in de plaats kunnen komen.

In de Bijbel, Mattheus 9.17, wordt dit proces duidelijk omschreven. “Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken; jonge wijn behoort in nieuwe zakken”.

Het zal even wennen zijn, om zonder masker door het leven te gaan; maar we zullen beloond worden door onze innerlijke stem, die jubelt van vreugde over ons besluit!

Wacht niet langer en ontdoe je van je masker!

Licht en Liefde,

Corey


Een masker, versierd met glitter, liggend
"De tijd is aangebroken om mijn masker af te doen."
 

Affirmatie: To be or not to be


De tijd is aangebroken

om mijn masker

af te doen

De Spirit in mij

is opgetogen

over mijn besluit

Ik hoef niet langer

te wachten

Op dit moment

beheerst Liefde

mijn leven

Ik ben bevrijd

van angst en oordeel

Mijn leven is wonderbaarlijk.EN ZO IS HET!


Licht en Liefde,

Corey

Recente blogposts

Alles weergeven

Wonderen

コメント


bottom of page