top of page

Het idee

Boodschap van Corey Van Loon


Het idee, dat genezing nodig is, is de gedachte die genezing in motie zet.

Wat ik daarmee wilt zeggen is, dat die intentie, samen met vertrouwen, de sleutel is die de deur voor genezing opent.

Vertrouwen, dat niet gebaseerd is op een gevoel van wanhoop, maar vanuit de overtuiging, dat genezing zal plaats vinden.

Met God is alles mogelijk

Dit gevoel en overtuiging moet niet alleen bij de aanvrager voor genezing heersen, maar logisch gesproken, ook bij de Spirituele genezer.

Als de genezer maar even twijfel heeft in de genezende kracht van Universele Liefde, zal het resultaat evenredig de twijfel zijn.

Mattheus 19-26: Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk.

Als de genezer maar even het idee koestert, dat hijzelf verantwoordelijk is voor de genezing, of dat hij persoonlijk de gave van genezing bezit, zonder daarbij de gedachte te hebben dat niet hij, maar dat het God is, die de genezing te weeg brengt, dan kan hij zich geen Spiritueel genezer noemen.


Arts en Spiritueel genezer

Het verschil tussen de arts en de Spiritueel genezer is, dat de arts zich niet per se bewust is, of hoeft te zijn, dat uiteindelijk ook zijn manier van genezen, alleen kan gebeuren, door de altijd aanwezigheid van God.

Geen mens heeft ooit een genezing tot stand kunnen brengen zonder de genezende

Energie van Liefde.

De arts kan alleen de ingreep doen en misschien het idee hebben, of verwekken, dat hijzelf de patiënt heeft gered van de dood; maar dat is een illusie. Hij kan zijn kennis van het functioneren van het lichaam, de reacties op medicijnen enz. wel gebruiken om zekere reacties te stimuleren en daarmee de genezing te bevorderen.


Verschil

Het is juist dit gegeven, deze wetenschap, dat God geneest, wat het verschil uitmaakt tussen de arts en de Spiritueel genezer.

De genezer gebruikt zijn inzichten van Spirituele wetten, als zijn methode van genezing. De arts daarentegen, gebruikt zijn kennis van anatomie, de manier van hoe het lichaam reageert op medicijnen, of op andere medische ingrepen, als zijn methode.

De arts gebruikt die kennis van wat de gevolgen kunnen zijn van een ingreep door vele jaren van studie, experimenten met dieren en onderzoeken in laboratoriums.

In het algemeen is de medicus niet geïnteresseerd, of heeft hij geen kennis van de wet van Karma, of van andere Metafysische begrippen.

In het verleden werd het door de metafysicus en door de medicus, voor onmogelijk gehouden om samen te werken.

Beiden dachten ‘het wel zonder de ander te kunnen doen’.

Het idee, dat gedachten een rol kunnen spelen in genezing, werd door de medici als kwakzalverij beschouwt.

Samenwerking

Meer en meer verdwijnt dit misverstand en zien we dat samenwerking, in het belang van de patiënt, dus dat de resultaten, belangrijker zijn, dan het veroordelen van elkaars kennis en inzichten.


Door vele academische onderzoeken is vast komen te staan, dat de mens meer is dan ‘vlees en beenderen’ en dat ook door het juiste gebruik van gebed, ofte wel treatment genezing kan plaats vinden, zonder medische kennis of ingrepen.

De metafysicus, ofte wel de Spirituele genezer, stelt geen diagnose en geeft geen advies over het gebruik van medicijnen, of alternatieve middelen.

De Spirituele genezer gebruikt alleen zijn overtuiging in het bestaan van God en hij weet, dat die overtuiging, samen met de kennis van hoe dit kan worden toegepast, zijn enige werk methode is.

Metafysica, net zoals psychologie en vele anderen methoden, hebben allen een recht tot bestaan, als ze tenminste prestaties leveren in datgene wat ze verkondigen.

Valse beloftes

Valse beloftes, die baat zouden kunnen hebben, vormen in het algemeen een groot probleem voor de zoeker naar genezing. en voor de zekerheid wordt dan maar gekozen voor de meest gangbare methode.

Die valse beloftes van hoop en genezing, zijn helaas op elk gebied van genezing waar te nemen.

Het is van groot belang voor de patiënt, om niet klakkeloos de raad van wie dan ook op te volgen, zonder te weten, of die persoon wel datgene vertegenwoordigt van wat hij pretendeert te zijn.

Het bewijs ligt in het resultaat.

Gelukkig zijn vele mensen op de hoogte van de baat van Spiritual treatment.

Ik hoef gelukkig niet te bewijzen dat wij, als Omni, op het juiste pad verkeren.

Het bewijs ligt in het resultaat.

Het vertrouwen in de genezende kracht Van Universele Liefde bevrijdt ons van verwarring.

Als God echt bestaat dan werkt treatment evenredig aan ons vertrouwen.

Licht en Liefde,

CoreyBloemenveld
"Het bewijs ligt in het resultaat."

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page