top of page

Zeg JA tegen het leven

Er was een tijd in mijn leven waarin ik dacht dat ik verantwoordelijk was voor de rotatie van de aarde en voor het voortbestaan van de mens.

Mijn leven bestond uit een routine, die gebaseerd was op hoop, afgunst en angst.

Om aan het einde van de maand geconfronteerd te worden met vele nota’s en dan ook nog met de huur en de andere vaste lasten, was een maandelijkse nachtmerrie.

Het idee dat niet ik, maar God voor mijn alledaagse levensbehoeften zou zorgen, was nog nooit bij mij opgekomen.


Sinds mijn jeugd was mij bijgebracht, dat het leven hoofdzakelijk bestond uit zwoegen, klagen en angst. Mijn ouders, mijn omgeving, mijn school; alles wees erop dat ze gelijk hadden.


Als iemand mij trachtte aan te moedigen om JA tegen het leven te zeggen, interpreteerde ik dat als IE-A. Het geluid van een ezel.

Ja, ik was een ezel, maar ik dacht dat ‘het ezelzijn’ een menselijke kwaliteit was.


Meer en meer begon het Lichtje in mij te gloeien en groeien, vanwege de positieve resultaten van de genezingen, die plaats vonden door middel van mijn toedoen.

De vraag, die mij al lange tijd bezighield, was: wat dat ‘iets’ was, dat ik op gang bracht, om ziekte en omstandigheden van allerlei aard te genezen. Ik vroeg me af of dat ‘iets’ ook mijn eigen leven zou kunnen verbeteren.Die drang om de waarheid te vinden, bracht me naar kerken van allerlei soort, naar tempels, en ashrams.

Het gaf me weinig of geen voldoening om psalmen te zingen, ‘amen’ of ‘ohm’ na te zeggen. Ik zag wel, dat vele mensen onder de indruk waren van de rituelen en van wat er gezegd werd.


Het maakte mij wel bewust van de mogelijkheid, dat dit ‘iets’, wat genezing tot stand bracht, berustte op mijn overtuiging en op mijn zeker weten, dat de mens het recht heeft op gezondheid. Door zo te denken bracht ik waarschijnlijk het genezing proces op gang.


Nu weet ik dat dit ‘iets’ de Universele Liefde is, die altijd gehoor geeft aan mijn overtuiging.


Toen ik besloot, dat ik niet op de wereld was gekomen om te zwoegen en te lijden, opende die gedachte de poorten naar oneindige mogelijkheden.

Ik kwam tot de ontdekking dat, als je open staat voor nieuwe ideeën, het Universum ervoor zal zorgen, dat aan je behoefte zal worden voldaan.


Het gezegde luidt: “Als de student er klaar voor is, zal de meester verschijnen”.


Ik ontmoette de juiste mensen, die mij de wegwijs maakten op mijn Spirituele verkenningstocht. Ik begon te begrijpen, dat toeval niet bestaat en dat de waarheid, die ik hoorde en die ik vandaag verkondig, altijd heeft bestaan.“Ik wist dit al lang, dit is niet nieuw voor mij”, hoor ik sommige van mijn cursisten verklaren. Maar het weten van de waarheid is pas van waarde, als het weten in daden wordt omgezet. Als je volmondig ‘Ja’ kunt zeggen op de vraag, of je nu gelukkig bent.Wat mijn gave van genezing betreft; ik ben tot de overtuiging gekomen, dat het door mijn intuïtief weten is, dat God mijn gebeden beantwoordt.

Ik begon daarmee op vierjarige leeftijd; ik had er nooit voor gestudeerd. Ik heb geen enkele opleiding gevolgd om genezer te worden.

Het was ook niet vanwege een religieuze overtuiging. Mijn ouders waren atheïst.

Pas veel later, na talloze genezingen, die plaats hadden gevonden, ging ik dat ‘iets’ God noemen.


Na vele jaren van studie, om erachter te komen, wat de genezende factor is, ben ik nog steeds verwonderd, over de kracht van het gesproken woord, oftewel Treatment.

Wat ik na al die jaren heb geleerd, is, wat ik al sinds mijn prille jeugd als volkomen normaal accepteerde, namelijk dat mijn vertrouwen in de genezende kracht van Liefde altijd zal worden beloond.


Genezing en een gelukkig leven behoren niet toe aan een speciale groep mensen, die dagelijks urenlang bidden en God smeken om zijn gunsten.


Ik wist toen en weet nu, dat mooie woordjes en het opzeggen van Spirituele spreuken, totaal niets te maken hebben met de uitkomst van gebeden.

Maar als men met volle overtuiging die rituelen beoefent, dan zal de beloning evenredig zijn aan het gebed of ritueel.


Zeg JA, niet IE-A, tegen het leven en je zult beloond worden!


Licht en Liefde:

Corey


Het is Universele Liefde, die altijd gehoor geeft aan mijn overtuiging.

Recente blogposts

Alles weergeven

Blij zijn

Gedachten

Comentarios


bottom of page