Het licht van Liefde is altijd aanwezig!

En het beste gebeurt met de kracht van Liefde!

 

Wij bevestigen:

Ons vertrouwen in God als Universele Liefde;

Dat het dit principe is, waarin wij leven, ons bewegen en zijn;

Dat de Liefde en de mens een onafscheidelijke eenheid vormen;

Dat voor elke persoon de vrijheid van geloof bestaat;

Dat God, Almachtig, Alom Aanwezig en Al Wetend is;

Dat wij deel uitmaken van de overvloed en Liefde van het Universum;

Dat Liefde in ons is en dat we één zijn met Liefde;

Dat we ziekte en omstandigheden ten goede kunnen veranderen,

door ons vertrouwen in Gods volmaaktheid en

door het toepassen van Spiritueel Mind Treatment;

Dat onze gedachten vorm aannemen en

dat die onze ervaring worden door middel van,

de creatieve Wet van Oorzaak en Gevolg, ofte wel Karma;

Dat we beter luisteren naar onze intuïtie, onze innerlijke stem

en niet naar de valse beloftes van de maatschappij

Dat wij tijdelijke bewoners zijn van ons menselijk lichaam;

Dat we als Spirituele wezens blijven bestaan na de verandering,

die lichamelijke dood wordt genoemd;

Dat het Universum, geregeerd wordt Universele Wetten;

Dat, als de mens zich bewust wordt van die Wetten;

hij deze mag gebruiken om blij en gelukkig te zijn;

Dat we niet behoren te oordelen over een ander;

Dat de regen valt op de heiligen zowel als op de zondaars;

Dat het Licht van Liefde zal doordringen tot in de uiterste hoeken van de wereld;

Dat vrede op aarde de waarheid zal worden;

Dat we door ons voorbeeld, het duister laten verdwijnen;

en het Licht laten zegevieren.