top of page
DSC01692.JPG

COREY VAN LOON

Oprichter van Omni New Thought

Door het bewustzijn, het intuïtief weten dat ziekte en ongenoegen, niet behoren tot Gods eigenschappen, heeft Corey vanaf zijn prille jeugd het bewijs trachten te leveren, dat de mens het geboorterecht heeft om blij en gelukkig van het leven te genieten.
Met dit doel voor ogen, heeft Corey een gevarieerd leven geleefd, dat hem de verschillende facetten van het leven heeft laten zien.
Negatieve aspecten, zoals armoede, wreedheid, verraad en financiële ondergang, heeft hij aan den lijve ondervonden. Als tegenstelling echter kwamen de positieve resultaten van de genezingen door hem, tot stand.


Wat hij in het kort door zijn levenservaringen heeft geleerd, is dat gedachten creëren; dat waar je angst voor hebt wordt je waarheid en wat je absoluut als waar erkent, dus waar je van overtuigd bent, zal beloond worden op het niveau van jouw overtuiging.
Zelfs onder de meest negatieve persoonlijke ervaringen, waren de aanvragen voor genezing het middelpunt van zijn activiteiten en door de vele wonderbaarlijke genezingen werd het zijn levensdoel, om zich te verdiepen in hoe genezing plaats vindt.


Al vroeg in zijn leven ontmoette hij diegenen die hem bijstonden in zijn zoektocht naar de waarheid.
Corey bezocht en participeerde in de loop van vele jaren, de verschillende aspecten van het Christelijk geloof, van het Boeddhisme, van de Hindoe filosofie en de theologie in het algemeen. Zijn studies in de esoterische leer, in die van Carl Jung, van de psychologie , van sacrale filosofie, gaven hem niet de voldoening en het antwoord, op zijn vraag waarom genezing wel of niet plaats vindt. Door die studies werd het hem wel overduidelijk, dat hij nooit een volgeling zou kunnen zijn.

 

Zijn zoektocht bracht hem ook naar de fysieke kant van het menselijk bestaan en hij volgde studies in onder andere fysiotherapie en chiropractie in Los Angeles, Californië.

Bij toeval(?) ontmoette hij in die tijd, c.a. 1950, Ernest Holmes, de oprichter van de Science of Mind organisatie in Amerika. hij maakte het Corey duidelijk, dat het zijn overtuigende gedachten voor het welzijn van de ander zijn, die de genezende factor vormen en dat hij dus niet afhankelijk was van de een of andere methode.
 

In 1975 richtte Corey de Omni Foundation op in Santa Monica, Californië en begon hij zich full time te richten op genezing en het doceren van de Omni Leer. Nadat hij in 1980 zijn vrouw Hermance had ontmoet en naar Nederland verhuisde, zijn ze als een team verder gegaan om de Omni leer te verspreiden in Nederland en België.
Corey heeft zich altijd in veel belangstelling voor zijn ideeën kunnen verheugen, hoewel hij publiciteit doorgaans heeft vermeden.

UITSPRAKEN VAN COREY

Als we onze aandacht blijven vestigen op het Licht en niet op het duister, dan heeft het duister geen kans meer om in ons te bestaan.

De enige methode, die we tot onze beschikking hebben, om te bewijzen dat we niet met theorie bezig zijn, is om datgene, waarvan we denken dat het waar is, uit te oefenen in de praktijk van het leven.

Alles wat we met overtuiging doen en  denken, wordt realiteit in ons leven.

Het verstand en de intuïtie, zijn beiden van belang om een volmaakt leven te leiden.

De waarheid is, dat we zelf levenservaringen moeten opdoen, in plaats van die van anderen te accepteren.

De Wet van oorzaak en gevolg is volmaakt

Hermance_edited.jpg

HERMANCE VAN LOON

Oprichter van Omni New Thought

Mijn bijzondere naam Hermance, heb ik te danken aan mijn bet-over-grootmoeder die zo dol was op Hermance, de hoofdpersoon van haar lievelingsboek, dat ze haar dochter naar haar vernoemde (c.a. 1800). De Hermance uit dat boek was spontaan, vrolijk, goedgeefs en lief. Sindsdien is de naam overgegaan van moeder op dochter. Ik vind het een mooi erfgoed.

Ik heb me van jongs af aan, aangetrokken gevoeld tot de zonnige, speelse kant van het leven. Ik kon ziekte en andere problemen niet goed verdragen en begreep niet waarom die er waren. Omdat ik me als kind automatisch concentreerde op de lichte kant, werd ik ‘het zonnetje in huis’ genoemd. Pas later begreep ik dat ik eigenlijk met positieve affirmatieve gedachten bezig was.

Ik groeide op in Den Haag, als dochter van een keel- neus- en oor-arts. Het eerste woord dat ik kende was ‘penicilline’; het wondermiddel in die tijd. Wanneer mijn vader zijn kraakheldere gesteven witte jas aandeed, zijn spiegel op zijn hoofd zette, mij op zijn speciale behandelstoel zette en mijn zekere keeltje aanstipte met een lang glimmend instrument gedoopt in kruidnageltinctuur, was de pijn als bij toverslag verdwenen; dat was waarlijk ‘de kracht van de gedachte in actie!’

 

Gedurende mijn jeugd logeerde ik veel bij mijn geliefde grootouders en tante in Zevenaar in een rustige landelijke omgeving. Daar genoot ik alle vrijheid en ontwikkelde ik een grote Liefde voor de natuur.

Na de voltooiing van mijn studie in de Rechten gaf ik met veel plezier les in recht, staatsinrichting en economie op een middelbaar jongenscollege in Nederland.

 

Op een dag kreeg ik het boek ‘Swabhawat’ van Saswitha onder ogen. Ik sloeg het open en las: ‘De mens maakt zijn eigen wereld.’ Dit intrigeerde me en zette me aan het denken.
In 1975 rondde ik mijn studie in Hatha en Raya Yoga af bij Saswitha persoonlijk en werd lerares van Saswitha Yoga.
Ik gaf met groot genoegen les aan mensen van allerlei leeftijden en groeperingen. Op lagere en kleuterscholen, jeugdhuizen, psychiatrische inrichtingen, culturele centra, bejaardenhuizen, overheidsdiensten, bedrijven.

 

In 1979 ontmoette ik Corey Van Loon in zijn workshop in ‘De Kosmos’ in Amsterdam en in 1980 trouwden wij. Hij was het die me bewust maakte, van datgene wat ik diep in mij al lang had geweten: ‘dat gedachten creëren’. Sindsdien ben ik voor 100% toegewijd aan zijn Omni filosofie. Ik ben altijd bij alle workshops, cursussen en andere activiteiten van Corey aanwezig. In 1983 werd ik Omni Science of Mind Practitoner, Docent en Minister.

Onze kinderen Michelle en Quido gingen altijd met ons mee op onze, vaak langdurige, reizen door Europa en Amerika. Sinds enige tijdhebben zij hun eigen gezin, maar blijven toch zo veel mogelijk naar alle Omni activiteiten komen en vervullen veel taken voor Omni achter de schermen. Ze zijn succesvol in wat ze ondernemen en passen de filosofie daadwerkelijk toe in hun leven. 

Corey zegt: ‘Je bent op aarde om blij te zijn‘ en dat kan ik helemaal beamen.

 

Zoals bij de meeste mensen, zijn er ook wel rimpels in mijn leven. Maar omdat ik me bewust ben van de kracht van mijn denken en van mijn verbondenheid met de zuiverende Energie van Liefde, trekken de rimpels op een snelle en wonderbaarlijke wijze altijd weer weg.

UITSPRAKEN VAN HERMANCE

“Het licht van Liefde is altijd aanwezig!
En het beste gebeurt met de kracht van Liefde!”

"Het leven is wonderbaarlijk!"

bottom of page