Je mag gezond zijn en vrij in je denken, doen en spreken.

Alles wat jou blij en gelukkig maakt, mag je hebben,

als je er niemand kwaad mee doet.

Genezing

Spiritual Mind Treatment - Genezing

De tijd is aangebroken dat de wereldbevolking ontwaakt tot het idee dat de mens voor een groot deel verantwoordelijk is voor zijn levenssituatie.

Het is een feit dat gedachten, van welke aard dan ook, vorm aannemen.

Dit is het onderliggende principe van Spirituele genezing.

Tenzij we geneigd zijn om alle bewijzen van Spirituele genezing te negeren, geeft het ons voldoening om te kunnen constateren, dat Spirituele genezing van allerlei soort, zelfs in de meest orthodoxe medische kringen, wereldwijd wordt geaccepteerd.

Wel is het zo, dat wetenschappelijke studies over de Mind nog in de kinderschoenen staan en dat, door misbruik en onwetendheid van de Universele Wetten, misverstanden kunnen ontstaan.

De in 1975 door Corey opgerichte ‘Stichting Omni Europa’ is gebaseerd op het vertrouwen in God, als Universele Liefde en op het gegeven, dat door de toepassing van Universele Wetten, genezing kan plaats vinden.

Corey stelt dat elke soort van genezing, de medische, of welke methode men ook kiest, in feite Spiritueel is, omdat het Goddelijke principe altijd en overal aanwezig en werkzaam is.

Elk idee, dat wordt toegepast in een medische behandeling, kan alleen ontstaan door middel van de Universele Intelligentie, van waaruit het idee ontsprongen is.

In de Omni filosofie heet de toepassing van Spirituele genezing: “SPIRITUAL MIND TREATMENT”, of kortweg: ‘Treatment’.

Treatment is te vergelijken met een gebed; maar niet in een smekende, onderdanige vorm.

Het Treatment wordt gegeven in de overtuiging, dat God zal reageren op datgene wat wordt gevraagd: “Vraag en je vraag zal beantwoord worden”.

Corey gebruikt nooit zijn wil, want het is Gods Wil die de uitkomst van het treatment teweegbrengt.

Corey vermijdt elke vorm van diagnose en geeft geen advies over wat iemand wel of niet moet doen.

Treatment kan ook worden toegepast in combinatie met een medische behandeling.

Treatment reinigt de gedachten van angst en onzekerheid en bevestigt: ‘de alom aanwezige Energie Van Liefde’, als de waarheid.

Het is het bewuste gebruik van Universele Wetten in de overtuiging: ‘’dat Gods Wil geschiedde’’, dat het gewenste resultaat zal voortbrengen.

De uitkomst van een treatment is daarom nooit de verantwoording van de genezer (practitioner).

Treatment is niet één of ander mystiek ritueel en kan toegepast worden door iedereen, die zich bewust is van de Universele Wetten.

Corey heeft door de jaren heen duizenden bewijzen gekregen, dat Treatment werkt. Het is nooit zijn bedoeling geweest om hierover in discussie te gaan, of om over de waarde van Treatment bewijzen te leveren.

Het bewijs ligt in het resultaat, niet in het discussiëren erover.

Klik hier om een aanvraag in te dienen voor genezing in lichaam en geest en verandering van je omstandigheden